"Бизнесът за Пловдив" с нови предложения до Община Пловдив

"Бизнесът за Пловдив" с нови предложения до Община Пловдив

Транспортният комфорт и облекчаване на трафика в Пловдив са проблеми, които членовете на „Бизнесът за Пловдив“ обсъждаха нееднократно на работни срещи с кмета на Пловдив – г-н Иван Тотев, а също и на организираната обществена дискусия в началото на октомври.

Във връзка с това, на 25 октомври „Бизнесът за Пловдив“ входира две писма в Община Пловдив с конкретни предложения:

  • Промяна в режима на работа на 19 кръстовища в града – предложения, съобразени със Закона за движение по пътищата и които биха облекчили транспортния трафик;
  • Пускане на линии на градски транспорт по Околовръстното шосе на Пловдив за обслужване на работещите в предприятията в този район;

Членовете на „Бизнесът за Пловдив“ са готови да съдействат на общинската администрация за договаряне на условията при разговори с ръководствата на автобусните превозвачи, както и да участват в Междуведомствената комисия по транспорт, която заседава всеки месец към общината.

Удобен градски траспорт и увеличаване на пропускателната способност на пътната ифраструктура – две каузи, около които се обединяват фирмите, членове на сдружението и които ще подобрят качеството на живот в Пловдив!