Второ представяне на пленер "Творецът" в Културен център "Бизнесът за Пловдив"

Второ представяне на пленер "Творецът" в Културен център "Бизнесът за Пловдив"

На 21.07.2023 г. Културен център “Бизнесът за Пловдив ” в къща “Иван Черноземски” стана домакин за втори път на пленер “Творецът”

Идеен ръководител е художникът Матей Матеев. Тази година темата на пленера е посветена на личностите на двама от най-свидните български мъже – Христо Ботев и Васил Левски.

В пленера взеха участие художниците: Светлозар Чавдаров – директор НХГ „Цанко Лавренов“, Николай Томов- директор на НГСЕИ, Зоя Атанасова и София Паненко – ученици от НГСЕИ, Доника Чочева и Иванка Станилова от НХГ „Цанко Лавренов“, Хюлия Дикмова – студент в АМТИИ.

Всяка година част от творбите се посвещават на будители, възрожденци и революционери,  а в края на пленера тези творби се предоставят на Общински комитет “Васил Левски” за дейността му. Друга част остават във фонда на Ротари клуб „Пловдив – Пълдин“ за благотворителни цели. Една творба остава в дарение на Културен център “Бизнесът за Пловдив”.