Изявление на СНЦ „Бизнесът за Пловдив“, относно конфликта и сраженията в Украйна

Изявление на СНЦ „Бизнесът за Пловдив“, относно конфликта и сраженията в Украйна

Ние от СНЦ „Бизнесът за Пловдив“ заявяваме нашата категорична и
непоколебима позиция против военните действия в Украйна и осъждаме употребата на
военна сила. Подкрепяме изцяло народа на Украйна в избора му да защити свободата
си.
СНЦ „Бизнесът за Пловдив“, считаме, че в 21 в. е от жизнена важност да се
уповаваме на дипломатическите способи за постигане на мир и баланс в политическите
отношения между държавите.
В тази връзка, заявяваме нашата готовност да се включим в хуманитарната
подкрепа на цивилното население, пострадало от военните действия на километри от
нашата граница.
Членове на СНЦ „Бизнесът за Пловдив“ сме осигурили жилища и подслон на
бягащите от конфликта граждани на Украйна., като заяваваме нашата готовност да
продължим подсигуряването на пристигащите. Също така имаме възможност и да
осигурим работни места на работоспособната част от хората, за тази цел бихме
приветствали възможно най- своевременни процедури по предоставянето им право на
убежищe, признат статут на бежанци или хуманитарен статут, съобразно българското
законодателство. Това би се отразило положително върху времето,което ще бъде
скъсено, за осигуряване препитание на хората в риск.
Заедно с гореизложеното, призоваваме Управляващите да предприемат и
действия по облекчаване процедурите по наемане на работна ръка от страни, извън ЕС,
тема, която многократно сме повдигали и очакваме развитие.

С уважение,
СНЦ „Бизнесът за Пловдив“