Летище Пловдив – крачка в развитието на областта

Летище Пловдив – крачка в развитието на областта

Членовете на Сдружение „Бизнесът за Пловдив“ са приели за своя кауза превръщането на града в по-добро място за живот и бизнес. В тази връзка възстановяването на собсвеността върху Летище Пловдив от Общината е едно от естествените продължения в тази посока.

Община Пловдив притежава административния и финансов капацитет, чрез които да се способства и осъществи стопанисването на Летище Пловдив, по начин, който би допринесъл за облагородяването и развитието, както на цялата област, така и на Южния централен район на България.

От приобщаването на международното гражданско летище към Община Пловдив, биха произтекли редица ползи. Заедно с генерирането на директен приход към бюджета на Община Пловдив ще се постигне оптимизиране и развитие на туристическия поток .

Всеизвестен факт е, че Пловдив е най-древният град в Европа, с история над 6 000 години, което благоприятства привличането на туристи от цял свят със своето изобилие от културни, археологически, природни и исторически забележителности,наред с целогошното  провеждане на  музикални, арт и културно-битови фестивали, концерти и форуми.

В множество направления са и  благата, които произтичат за индустриалния бизнес. Стопанисването на Летище Пловдив от Общината ще доведе икономически ползи поради постоянно и бурно развиващата се индустрия и начинът, по който това се отразява на условията за живот на хората и развитието на авиационния бизнес, заедно с всички други отрасли.

На следващо място , облагородяване на свободните пространства в летището за ползвателите му, чрез предлагане на разнообразни услуги – магазини, туристически и рент-а-кар услуги, банки и бюра за обмяна на валута, ресторанти и др. ,  биха допринесли за постигне на атмосфера, която да предразположи пътниците преди полет и да им осигури пълноценен летищен престой.

Не бива да се пропуска и възможността за създаване на редовни линии градски транспорт, директно до летище Пловдив, което ще облекчи ползвателите на аероуслуги, чрез редуциране на разходите по транспорт чрез личен превоз или високи цени на алтернативни транспортни методи;

Не на последно място, по значимост е и създаването на голям брой работни места, които ще осигурят заетост на множество работници и служители от региона.

Това са само част от предложенията и преимуществата, произтичащи от стопанисването на летището от Община Пловдив, което би допринесло за превъръщането му в своебразен социално-икономически център на развитие за областта.

Сдружение „Бизнесът за Пловдив“ смята, че възстановяването на собсвеността върху летището ще бъде най-доброто решение в условията на все по –разрастващия се град и ще допринесе за повишаване на имиджа на Пловдив и страната в бъдеще.