Необходимост от митническо присъствие на Интермодален терминал-Пловдив

Необходимост от митническо присъствие на Интермодален терминал-Пловдив

Изграждането и ефективното функциониране на Интермодалния терминал в с. Златитрап, Пловдивска област, даде мощен тласък на развитието на икономиката в областта и страната. Повишиха се ефективността на транспортните връзки и възможностите за експорт на фирми в много отрасли.

В същото време се наблюдава едно недомислие. Всички транспортни средства са длъжни да влязат в гр. Пловдив и отидат до Пловдивска митница за митническа обработка. Това натоварва транспортните артерии, амортизира ги бързо, води до задръствания и влошава значително качеството на атмосферния въздух в град, където това е голям проблем. Едва след митническата обработка камионите отиват в близкото с. Златитрап, където описаните по-горе проблеми не съществуват.

СНЦ „Бизнесът за Пловдив“, като представител на сериозния частен бизнес в Пловдивска област, предлага да се обособи изнесено работно място на Пловдивска митница в Интермодалния терминал в с. Златитрап, което ще
облекчи в голяма степен фирмите-ползватели и реши множество транспортни, екологични и инфраструктурни проблеми.