СНЦ "Бизнесът за Пловдив" подкрепя извънредните мерки

СНЦ "Бизнесът за Пловдив" подкрепя извънредните мерки

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на цялата страна, свързано с ограничаване на разпространението на COVID- 19, СНЦ “Бизнесът за Пловдив” заявява, че подкрепя решението на Правителството на Република България. Като работодатели с хиляди работни места сме загрижени за нашите служители, за запазване на здравето и живота им сме изпълнили до момента всички предписания по осигуряване на защитена работна среда, в това число осигуряване на Home office при възможните длъжности и висока хигиена и дезинфекция на работните места при всички останали.

 

В тази насока, изказваме своята надежда, че мерките, които ще бъдат привеждани в действие  ще бъдат максимално балансирани, за да имат минимално негативно отражение върху работата на бизнес сектора,като същевременно, при необходимост от наша страна ще окажем съдействие на Община Пловдив и Област Пловдив в изготвянето на мерки, които да бъдат подходящи и пригодни за бизнеса в различните му сектори.

 

Решението за обявяване на извънредно положение в страната бе крайно необходимо и навременно, ето защо СНЦ “Бизнесът за Пловдив”, обявяваме подкрепата си в тази усложнена за страната ни ситуация, ще се придържаме към извънредните мерки и ще ги прилагаме, за да избегнем максимално и сведем до минимум социалната и икономическа криза за страната ни.

 

 

С уважение,

 

СНЦ „Бизнесът за Пловдив“