С почит към делото на Апостола

С почит към делото на Апостола

С тържествена церемония в Пловдив се отбеляза 183-та годишнина от рoждението на Васил Левски.

Пред паметника на Левски на Бунарджика венец на признателност положиха Александър Стайков – изпълнителен директор на СНЦ“Бизнесът за Пловдив“ и инж. Любозар Фратев.

 

Днес припомняме този текст от Тефтерчето на Апостола, с автентичния правопис:

Особито ний, които да смърт сми са решили и после освобождението ни да служим на отечеството? Не трябат ни таквис глупости. Ний сме жядни да видим отечество свободно, па ако щят ма нареди да паса и патките?… Ас не гледам на днешнити ми страдания и оскъдности и в[ъв] [в]сичко, нито катадневното ми приследвание от полицията…но и от самите изродици български?… …Нито пък казвам, че : от краят на работата ни до сега съм бил способен при таквис страшни и мъчний времена, а сега защо да ни сам ас, на еди кое си место, ами еди койси наготово?Напротив, ако му сече главата повиче, тряба сами да го покана на местото си, пък ас да гледам друго! Нека по-долна? Историята ни няма да прикачи заслугата ми другиму… …Сякак са случва, на сичко тряба да бъдим осторожни умно?Има много по-умни, но страшливи?