Данни за градовете София,Варна,Бургас и Стара Загора, които са осъществили програми за създаване на интегриран градски транспорт на техните територии
Данни за градовете София,Варна,Бургас и Стара Загора, които са осъществили програми за създаване на интегриран градски транспорт на техните територии

Настоящото следва да се възприеме като продължение и в подкрепа на нашата позиция по повод изграждането на общинско звено за…