Обществено обсъждане на тема „Подобряване качеството на атмосферния въздух в град Пловдив“

Обществено обсъждане на тема „Подобряване качеството на атмосферния въздух в град Пловдив“

Обществено обсъждане на тема: „Подобряване качеството на атмосферния въздух в град Пловдив“, организирано от СНЦ „Бизнесът за Пловдив“, се проведе на 31.01.2018г. То се състоя в Зала „Съединение“ на Регионален исторически музей – Пловдив и предизвика широк обществен и медиен интерес. Изпълнителният директор на Сдружението г-н Ангел Стоев представи на вниманието на присъстващите доклад за състоянието на атмосферния въздух в града и мерки, които Сдружението предлага, за преодоляване проблема с чистотата на въздуха. Модератор на събитието бе председателят на Сдружението г-н Любозар Фратев.

По време на обсъждането свои конструктивни мнения, препоръки и предложения изказаха представители на институции, експерти, преподаватели от висши учебни заведения, членове на природозащитни организации, журналисти, граждани.

В резултат на направените предложения, СНЦ „Бизнесът за Пловдив“ допълни изготвения пакет от мерки, изцяло съобразен със спецификите на града, който бе внесен в администрацията на Община Пловдив на 08.02.2018г. с цел разглеждане и интегриране в Програмата за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Община Пловдив и Плана за действие към същата за периода 2018–2023г.