„Биомашиностроене“ АД

„Биомашиностроене“ АД


Биомашиностроене АД е основана в далечната 1986 година.

В наши дни компанията намира своето място сред лидерите в проектирането и
производството на технологично оборудване за хранително-вкусовата и фармацевтичната промишлености.

Основните продукти, които създаваме са процесни съдове за преработка на течни продукти и кожухотръбни топлообменници от неръждаема стомана, а индустриите, в които те намират своето приложение са млекопреработвателната, следвана от бира и безалкохолни напитки, производството на шоколадови изделия, минерални води и сокове, фармация, химия и дестилерии.

Фирмата е идентифицирала като свое конкурентно предимство производството на продукти с висока добавена стойност и реализирането на комплексни глобални проекти за най-взискателните клиенти. Като проектно ориентирана организация, работим ръка за ръка с нашите клиенти, за да създадем специално разработени за тях решения, които отговарят на специфичните им нужди и са уникални по отношение на  предназначение, размери, компоненти и дизайн.

През годините Биомашиностроене АД се наложи като доставчик за процесно оборудване на най-големите инженерингови фирми, а така също и на лидерите в производството на храни в света. Реализираме успешно над 90% от продукцията си в страни от Европейския Съюз, Централна Азия, Близкия Изток, Африка, Южна Америка и Нова Зеландия. 

Всичко това постигаме благодарение на 250 висококвалифицирани служители, работещи в компанията, които споделят общи ценности и сформират уникалната идентичност и култура, ориентирана към екипност, лоялност и висока клиентска удовлетвореност.

През последното десетилетие Биомашиностроене АД не спира да инвестира в
технологична модернизация и операционна ефективност чрез прилагане на
най-добрите практики и методологии като Lean, 5S и много други. Комплексното и универсално съвременно производствено оборудване позволява автоматизация и механизация на 90% от основните процеси като заваряване, рязане, огъване и шлайфане. Затвореният цикъл на производство е основно конкурентно предимство на фирмата, което допринася за оптимизация на разходите и адаптивност към постоянно променящата се икономическа среда.

Биомашиностроене АД е пионер в България по отношение на машинния си парк и е
припозната от своите клиенти и партньори като хъб на съвършенство.