ФИЛКАБ

ФИЛКАБ

www.filkab.com


„ФИЛКАБ“ АД е създадено през 1999г. в Пловдив. Дейността обхваща доставка, дистрибуция и търговия с кабели и проводници, кабелна арматура, електроапаратура, осветителна техника, електроматериали. Фирмата разполага със съвременно оборудван складов и производствен комплекс, собствен логистичен парк, 6 офиса в най-големите градове в България, 2 дъщерни компании: „Инженеринг“ ЕАД /комплексно електрообзавеждане и електроснабдяване на енергийни и промишлени обекти, инженеринг до ключ/ и „ФИЛКАБ Солар“ ООД /цялостно изпълнение на проекти в областта на ВЕИ/; 4 дъщерни компания в региона: Македония, Сърбия, Румъния, Турция. Фирмата има внедрена ERP система за управление и оптимизация на бизнес процесите и е сертифицирана съгласно ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007. „ФИЛКАБ“ АД има репутация на лоялен и отговорен партньор сред клиентите си в страната и чужбина.