ХМЦ

ХМЦ

www.hmcbg.com


“ХМЦ” АД е семейна компания, създадена през 1990 г. като дружество за търговия с черни метали, като през годините фокусът постепенно се измества към производството. Първата преработвателна дейност, която и до днес е силно застъпена в портфолиото на компанията, е преработката и производството на арматурна заготовка Клас I, II и III.

През 2005 г. изградихме основната ни производствена база за метални конструкции, като стъпка по стъпка се усъвършенствахме и повишихме производствените мощности. Успешно внедрихме система за управление на качеството и околната среда ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004. Централата на компанията е в гр. Пловдив, като имаме представителства и производствени мощности в гр. София и гр. Бургас.

С доброто логистично разположение на своите бази и поддържане на собствени тежкотоварни превозни средства, в кратки срокове стигаме до нашите клиенти до всяка точка на България и съседните до нея страни. Към днешна дата с натрупания опит от обектите, които сме реализирали през годините, смело можем да заявим, че сме компания-фактор в производството и монтажа на метални конструкции и съоръжения, преработката на арматурна заготовка, както и търговията с арматурна стомана.

Компанията разполага с удостоверения за изпълнение на строежи от “Камарата на Строителите” от първа до пета група, позволявайки ни да изграждаме цялостни проекти в областта на строителството на територията на България.

Водещото в предлаганите от нас продукти и услуги е качеството и спазването на сроковете на поетите обекти, като за качеството сме защитили необходимите сертификати и произвеждаме продукцията си спрямо EN 1090-3.