ИНТЕРКОМПЛЕКС

ИНТЕРКОМПЛЕКС

www.intercomplex.bg


“Интеркомплекс” ООД е основана през 1990 година, като напълно частна фирма. Компанията развива успешно дейността си като създава мрежа от регионални офиси, насочени към широк кръг клиенти и партньори: електроразпределителни дружества, инвеститори, предприятия, търговци на едро и дребно. “Интеркомплекс” ООД е надежден и търсен партньор, доказал своята коректност при предлагане на висококачествени продукти и услуги на своите клиенти.

ЦЕЛ

Основна цел на фирмената политика на “Интеркомплекс” ООД е непрекъснато да осигурява и доставя висококачествени продукти и услуги. Предлагане на пълна гама електрооборудване и електроапаратура СрН и НН, изграждане на електроенергийни обекти СрН и НН, и гарантиране съответствието им с приложимите международни и национални стандарти, технически и други нормативни изисквания. Професионализмът, отговорността и доверието определят “Интеркомплекс” ООД като надежден и търсен партньор, доказал своята коректност с предлагане на висококачествени продукти и услуги.

ДЕЙНОСТ

Комплексни решения “до ключ” в изграждането на електроенергийни обекти НН, СРН и ВН:

 • Kомплексно изграждане на подстанции и трафопостове, ел. захранване и електрообзавеждане на хотели, търговски и административни сгради;
 • Изграждане на електропреносни мрежи ниско и средно напрежение и други;
 • Пусково-наладъчни работи, осветителни, силови и сигнални ел. инсталации.

Инженеринг:

 • Инженерингова, консултантска и сервизна дейност;
 • Автоматизация и управление на производствени процеси, линии и съоръжения.

Производство и търговия с електрооборудване, машини и съоръжения НН и СРН:

 • Внос, доставка и дистрибуция на силови и измервателни трансформатори, разединители, изолатори, промишлени релета, контактори, автоматични прекъсвачи, кабели и проводници, системи за автономно захранване, електрогенератори, измервателна техника и електрооборудване, лични предпазни средства, електроинсталационни и други електротехнически продукти;
 • Производство на табла за автоматизация и управление на технологични и производствени процеси, линии и съоръжения;
 • Производство на полиестерни табла и шкафове НН и СРН.

ЕКИП

За нас са важни всички партньори, с които имаме делови отношения в областта на енергетиката, електромонтажа, комуникациите и електроразпределението. Ето защо фирмата разполага с висока техническа съоръженост и над 110 висококвалифицирани специалисти и персонал. Екипът от амбициозни и професионално подготвени кадри осигурява адекватни цялостни решения и актуална продуктова информация за доставка на електрооборудване, специализирано сервизно обслужване и компетентна консултация.

Компанията разполага с модерна складова база, която дава възможност за динамичен отговор на високите изисквания на клиентите и пазара. “Интеркомплекс” ООД гарантира високо качество на предлаганите стоки и услуги, бързина и точност на изпълнение на поръчките. Фирмата обезпечава дейността си със собствени производствени и складови бази в гр. Пловдив, гр. София, гр. Пазарджик и гр. Септември, както и с необходимите транспортни средства за извършване на доставки до всички посочени от клиента места.

СИСТЕМИ И СТАНДАРТИ

В “Интеркомплекс” ООД е изградена и функционира Интегрирана система за Управление (ИСУ) по изискванията на стандартите:

 • EN ISO 9001:2008 – за управление на качеството. Първоначална сертификация 06.10.2003 г. Стриктното спазване на изискванията на системата е гаранция за предоставянето на нашите партньори и клиенти на висококачествени продукти и услуги.
 • OHSAS 18001:2007 – за здравословни и безопасни условия на труд. По този начин ние наблюдаваме, контролираме и подобряваме условията за осъществяване на трудовия процес във фирмата.
 • EN ISO 14001:2004 – за опазване на околната среда. Изградената система за опазване на околната среда е израз на активната позиция и ангажираност на “Интеркомплекс” ООД в това направление.

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ:

Наши дългогодишни партньори са дружества от производствения, енергийния и комуникационния сектор, инвеститори, малки и средни предприятия, търговски фирми. Коректността и доверието са основа за избор на “Интеркомплекс” ООД като надежден и търсен доставчик и изпълнител на структурни проекти и договори с редица водещи компании, сред които “НЕК” ЕАД, “Електроенергиен Системен Оператор” ЕАД, “Кремиковци” АД, “Булгаргаз” ЕАД, “Лукойл Нефтохим Бургас” АД, “Аурубис България” АД, “Асарел Медет” АД, Мини “Марица Изток”, Кауфланд България, Карфур България АД, Сиенит Холдинг АД, Електроразпределителните дружества в България EVN, CEZ, EON и много други.

“Интеркомплекс” ООД е вписана в Централния Професионален Регистър на строителя за строежи от III-та група – от I-ва до III-та категория, V-та група и е редовен член на “Българската строителна камара”. Компанията е редовен член на Българската Асоциация по Електротехника и Електроника (БАСЕЛ).