КЦМ 2000

КЦМ 2000

www.kcm2000.bg


ХОЛДИНГ КЦМ 2000 е високотехнологичен минно-металургичен холдинг, лидер в устойчивия и екологосъобразен добив и преработка на оловни и цинкови суровини. Основните сектори на Холдинга са рудодобив и преработка на минерални продукти, комплексен индустриален и стопански сервиз, технологичен инженеринг и търговия.

Продуктите и услугите на дружествата от Холдинга се използват от фирми–лидери на индустриалния свят. Бизнесът и приоритетните инвестиции на компанията са синхронизирани с опазването на околната среда, безопасност и здраве по време на работа. Дружествата от Холдинга споделят ценности, които се превръщат във водещи принципи в работното ежедневие – лоялност, устойчивост, ангажираност и отлично обслужване.

Посетете сайта на “КЦМ 2000” АД