ЛИЗИНГОВА КОМПАНИЯ ЛИДЕР

ЛИЗИНГОВА КОМПАНИЯ ЛИДЕР

www.lcleader.com


“Лизингова компания Лидер” АД е българска лизингова компания, създадена през 1994г., с основен предмет на дейност лизинг на машини и съоръжения. Разполага с офиси в градовете Пловдив, Пазарджик, Хасково, Стара Загора, Сливен и Бургас. Дъщерното дружество “Техлизинг” ЕООД и свързаното “Абакус брокер” ООД се занимават с лизинг на МПС и застрахователно посредничество.

От 2004г. “Лизингова компания Лидер” АД представлява “Интерлийз Ауто” ЕАД в Южен Централен и Югоизточен район на Република България, като финансира закупуването на лизинг на леки и товарни МПС. От средата на 2017г. “Интерлийз” ЕАД официално е част от “КВС Груп” (Белгия).