МАНДЖУКОВ

МАНДЖУКОВ

www.mandjoukov.bg


Акционерно дружество “ПМ Груп” е регистрирано през 1999г. от Петър Манджуков. То е правоприемник на фирмите, създадени от него през 1993г. През 2007г. се променя наименованието от “ПМ Груп” АД на “Манджуков” EАД. Новото име на дружеството цели да подчертае ясно фамилния принцип на организация. Целта на дружеството е да се изгради единна маркетингова, производствена, финансово-инвестиционна и търговска политика на самостоятелните фирми, изцяло подчинени на фамилните принципи на организация. Понастоящем Петър Манджуков е Изпълнителен директор и Председател на Съвета на директорите. Съпругата му Иванета Манджукова е Изпълнителен Директор и Член на Съвета на директорите. Синът му Ивайло Манджуков е също член на Съвета на директорите.

В последните години основната дейност на дружеството е в областта на недвижимите имоти – покупко-продажба, отдаване под наем на офиси и апартаменти. Дружеството е собственик на престижни и луксозни офисни сгради – 12-етажния Бизнес център Премиум I и II, разположен на централен софийски булевард; престижната административна сграда в кв. “Бояна”, София; апартаменти за жилищни и офис нужди на топ места в София; апартаменти в Созопол; паркоместа.

Г-н Петър Манджуков и дружествата му развиват активна дейност в областта на медиите, машиностроенето, търговията, производство и продажба на зелена енергия. Фирмите, управлявани от г-н Петър Манджуков и неговото семейство, развиват широка дарителска дейност – подпомагат деца в неравностойно социално положение, болни, нуждаещи се от лечение в чужбина, спонсорират обучението на студенти в страната и чужбина. В икономически най-тежките за страната ни години Петър Манджуков прави дарения за редица общини, държавни институции и обекти, меценат е на едни от най-големите български художници, писатели, хора на изкуството.