ПИМК

ПИМК

www.pimk.eu


“ПИМК” ООД извършва транспортни услуги за сметка на международни логистични компании. Във фирмата ни работят 86 спедитора, разделени в следните направления: Вътрешноевропейски транспорт, Турция, Гърция, Германия и Австрия, Франция и Португалия, Испания, България.