СЕЛЕНА

СЕЛЕНА

www.agselena.com


Университетска специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология “Селена” ООД – гр. Пловдив е регистрирана с решение на Окръжен съд Пловдив през 2006 г. и впоследствие е извършена пререгистрация – с Решение № 228 на Министерски съвет от 26.04.2017г. болницата получава статут на Университетска болница.

Лечебното заведение се помещава в собствена новопостроена сграда, състояща се от два корпуса с обща РЗП от 6353 кв.м. Сградите са луксозни и отговарят като строителство, оборудване и условия за оказване на медицински дейности на най–съвременните изисквания. Вложените модерни технологии на централно отопление и вентилация са изключително ефективни и енергоспестяващи. Отделенията отговарят на всички изисквания на приетите медицински стандарти, по които работи болницата. За пациентите и персонала са създадени комфортни условия на работа. В 100% медицинска апаратура е новозакупена.

На територията на областта осъществяват дейност голям брой частни и държавни и общински многопрофилни и специализирани лечебни заведения за болнична помощ. Налице е изключително силна конкурентна среда. Независимо от високата конкуренция, за краткото време на своето съществуване – от 2006 год., поради отличните условия и високото качество на осъществяваните медицински дейности, лечебното заведение е заело трайно и стабилно своето място на пазара на здравни услуги в района. Икономическите и медицинските показатели са стабилни. Прави впечатление, че повече от 70% от приходите са по линия на платените пациенти.

Болницата обслужва основно населението от град Пловдив и областта – около 650 000 души, но непрекъснато се увеличават пациентите и от други области на страната. Лечебното заведение е единствената УСБАЛАГ в областта и изпреварва по раждаемост УМБАЛ “Св. Георги” – Пловдив. Над 75% от извършваните операции са лапароскопски, притежаваната апаратура е на изключително високо ниво.

В болницата се провеждат всички видове гинекологични манипулации и операции, както коремни така и ендоскопски (диагностична и оперативна ендоскопия), а също така и всички манипулации, свързани с проблемите при забременяването.

Извършват се всички диагностични тестове и манипулации свързани с изясняване на причините за ненастъпване на бременност, както и всичко необходимо за отстраняването на тези причини (ендоскопски операции, операции на отворен корем, пластики).

В болницата е разкрит ин-витро център по асистирана репродукция, който предлага всички съвременни методи за лечение на безплодие. Болницата е сред водещите в страната и разполага с най-съвременна апаратура в областта на Асистираната репродукция.

Тези съществени за диагностично – лечебната дейност фактори привличат пациенти не само от областта, но и от Южна България и превръщат лечебното заведение в значим център по АГ в тази част на страната. Една трета от преминалите болни за последните години са от други области извън Пловдивска област.

За предходната 2016 година имаме 1700 раждания от които 70% цезарово сечение и 30% по нормален механизъм. Всички раждания са със епидурална или спинална анестезия.

Извършени са над 800 броя инвитро процедури. Съвременната операционна и “In-vitro” – лаборатория и семинологичната лаборатория са оборудвани с най-модерна апаратура и инструментариум, както и високата квалификация на кадрите създават възможност за поддържане и развитие на едно конкурентноспособно гинекологично звено. През последните три години тук се правят над 1600 големи операции годишно.

През 2017 г. болницата работи по 28 клинични пътеки по договор с НЗОК, 1 клинична процедура и 1 амбулаторна процедура.

Ключова цел на лечебното заведение е разширяване на пазарния дял на предлаганите здравни услуги чрез максимизиране на вече утвърдените дейности и търсене на пътища за разширяване на по-слабо рентабилните. Важен акцент в развитието се залага върху модерната медицина и възможно най-високото качество, съответстващи на състоянието и потребностите на пациентите.