Безопастност на движението и облекчаване на трафика

Безопастност на движението и облекчаване на трафика

Eдна от  целите на СНЦ “Бизнесът за Пловдив”  е да облекчи транспортния трафик в и около града. Бяха изработени идейни проекти за изграждане на естакада на пътя Пловдив-Асеновград и байпас на кръговото на пътя Пловдив-Пазарджик.

Също така пренастройването на дясна секция на светофарите в града, за да се облекчи трафика и ограничи замърсяването на въздуха,  е идея на Сдружението, която вече е осъществена и видимо има положително отражение върху редуцирането на невралгичните пътни участъци.

През изминалата седмица на заседание на Експертния съвет на Общинската комисия по безопасност на движението, ресорният заместник-кмет Тодор Чонов оповести приемането и реализацията на поредно предложение, което СНЦ”Бизнесът за Пловдив” отправя към местната власт, а именно моторните превозни средства, движещи се в посока към Пловдив по бул. „Васил Априлов“, вече да имат възможност да правят ляв завой към бул. „Дунав“ и от средната лента на булеварда.

Промяната ще доведе до оптимизиране на трафика, а изтеглянето на автомобилите от кръстовището ще става по-бързо.

В основата за модернизацията на града ни стои добрата стратегия за диалог между местната власт от една страна и населението и Бизнес общността, от друга.