„Бизнесът за Пловдив“ и „Британо-Българската Бизнес Асоциация“ организират съвместна конференция за Брекзит

„Бизнесът за Пловдив“ и „Британо-Българската Бизнес Асоциация“ организират съвместна конференция за Брекзит

На 24 октомври 2018 година, сряда, от 16.30 ч. в залата на Регионалния исторически музей в Пловдив, пл. „Съединение“1, „Бизнесът за Пловдив“ и „Британо-Българската Бизнес Асоциация“ организират конференция на тема „БРЕКЗИТ И БЪДЕЩЕТО НА МЕЖДУНАРОДНАТА ТЪРГОВИЯ“.

Конференцията ще се проведе под егидата на Областния управител на Пловдив г-н Здравко Димитров и с участието на г-н Лиам Смайт – директор международна търговия на асоциацията на Британските търговски камари.

Чрез тази съвместна инциатива двете организация ще информират бизнес средите от Пловдив и региона с важните решения, които предстоят да бъдат взети за бъдещите търговски отношения между ЕС и Великобритания. Ще се обсъдят и допълнителните затруднения, които може да възникват във връзка с промяната на американските търговски отношения в световен мащаб. Ще се анализира влиянието на тези два сериозни икономически фактора върху търговията на България, както и мерките, които компаниите трябва да предприемат, за да са подготвени за тези промени. С тази конференция двете организации ще повишат нивото на информираност на фирмите от Пловдив и региона, както и на заинтересовани от регионите на Пазарджик и Стара Загора.

Желаещите да участват в конференцията могат да направят заявки и да получат потвърждение чрез сайта на СНЦ „Бизнесът за Пловдив“ : https://www.businessforplovdiv.com