"Водоснабдяване от каскада Доспат - Въча" - проект на бъдещето

"Водоснабдяване от каскада Доспат - Въча" - проект на бъдещето

Представители на институции, експерти, депутати от Пловдив и региона от всички парламентарно представени политически сили, подкрепиха осъществяването на проекта “Доспат – Въча”.

СНЦ “Бизнесът за Пловдив” също се включи в дискусията, която очерта основните проблеми на водоснабдяването на региона и риска от бъдещи кризи, породени от климатичните промени и настоящото състояние на водопреносната мрежа.

Качеството и количеството на водата и социалноприемливата цена са плюсовете, изтъкнати от участниците в дискусията. Началото  е поставено с предпроектно проучване,което тече в момента.

Цялостната идея включва два етапа. Първият ще захрани с питейна вода Пловдив, Кричим, Стамболийски, Община Родопи, Първомай и Перущица. Вторият ще стигне до региона на Хасково.

Европейски и национални финансови ресурси, както и възможност за публично-частно партньорство са решенията, които ще осигурят планинска питейна вода до всеки дом.