Зелената сделка и устойчивият градски транспорт, в полза на обществото и планетата

Зелената сделка и устойчивият градски транспорт, в полза на обществото и планетата

В унисон със събитията около градския транспорт в Пловдив, през тази седмица, днес разглеждаме стратегията на Зелената сделка, свързана с транспорта.

Транспортната система в Европа има огромен успех, свързвайки хората от целия континент и съкращавайки времето за пътуване. С нарастването на мобилността сред населението се увеличи, обаче и  въглеродният отпечатък от нашите транспортни дейности. Понастоящем транспортът представлява една четвърт от емисиите на парникови газове в ЕС, цифра която продължава да нараства. Европейската Зелена сделка се стреми към намаляване на тези емисии с 90% до 2050 г. в сектора. Преминаването към по-устойчив транспорт, означава поставяне на потребителите на първо място и предоставяне на по-достъпни, удобни, по-надеждни и по-чисти алтернативи.

Основна цел е значително да се увеличи преминаването към екосъобразни превозни средства и алтернативни горива. До 2025 г. ще бъдат необходими около 1 милион обществени станции за зареждане на превозни средства с нулеви и ниски емисии. Това, което прави Европейската комисия е да подкрепя и финансира изграждането на такива съоръжения. Повишаването на ефективността в цялата транспортна система е изключително важно. Цифровите технологии, позволяващи например автоматизирана мобилност и интелигентни системи за управление на трафика, биха могли да помогнат за ефективността, като същевременно ще направят транспорта по- малко вреден за околната среда. В авиацията, инициативата за Единно европейско небе предвижда значително намаляването на  авиационните емисии с нулеви разходи за потребителите и компаниите, същевременно  скъсявайки времето за полет.

С увеличение на населението и развитието на големите градове като Пловдив, за управляващите органи става все по-трудно да се подсигури удобното и същевременно бързо придвижване на населението от точка до точка. Нуждите и потребностите на населението се изменят, за това е необходимо управата да имплементира устойчиви решения за развитието на градския транспорт, проблемите със задръстванията и замърсяването на въздуха. Основните пътни артерии на града са прекалено натоварени на ежедневно основание, а по улиците в центъра на Пловдив, както и в кварталите, става все по- трудно да се намерят места за паркиране. Поради тази причина хората започват да търсят алтернативни методи на предвижване.

Автобусната градска система в момента е опция, но хората масово предпочитат да изтърпят трафика в собствения си автомобил, вместо в градския автобус. Задръстванията в града затрудняват всички участници в движението, включително и превозните средства на градския транспорт. За да се промени тази тенденция е необходимо да се даде приоритет на градските автобуси. Не е възможно да стимулираме хората да използват автобусите, ако не знаят колко време би им отнело да слезнат от тях. Обществото не може да предвиди необходимото му време за изчакване на спирките или за минутите, необходими до крайната дестинация, което принуждава гражданите да използват основно личните си автомобили, а това от своя страна води до пагубни последици върху околната среда в дългосрочен план.

Вредните емисии, които се отделят във въздуха от автомобилите нанасят сериозен отпечатък върхи климата и околната среда. Използването на влакове, трамваи, метро, градски автобуси, велосипеди или ходенето пеш са много добра възможност за съхраняването на всеобщото благополучие. Освен, че е икономически по-изгодно за крайния потребител, е и здравословно, както за хората, така и за природата.

На този етап изброените алтернативи се оказват или невъзможни, или неудобни за обществото на град Пловдив, ето защо ние от СНЦ „Бизнесът за Пловдив“, настояваме за екологичен градски транспорт, който да бъде в полза на хората и на околната среда.