Зелена Европа – Зелен Пловдив

Зелена Европа – Зелен Пловдив

Месец май е обявен за месец за защита на природата в екологичния календар на страната ни. В Световния ден за борба с климатичните промени – 15 май, който насочва вниманието към усилията за справяне с настъпилите промени и да намали въздействието в резултат на човешката дейност, СНЦ „Бизнесът за Пловдив“, започва поредица, чрез която поетапно ще запознава гражданите с политиката на Зелената сделка на Европа и как това ще се отрази върху живота на хората,както и способите за приобщаване на обществото към природосъобразния начин на живот.

Европейската зелена сделка е един от най-амбициозните проекти през последното десетилетие на стария континент. Той обединява идеята за превръщането на Европа в първия континент на света, който е неутрален по отношение на климата.  Green Deal е набор от политики предложени от Европейската комисия, които трябва да направят Европа климатично неутрална до 2050 г. Планът е да бъде намалено производството на парникови газове поне с 50%, сравнено с нивата от 1990 г. Сегашният стремеж се състои в намаляването на вредните емисии с 40 % до 2030 г. За целта всички хора и сектори ще трябва да дадат своя принос.

Промените в климата, биологичното разнообразие,  продоволствената сигурност,обезлесяването и деградацията на почвите за взаимосвързани. Поради тази причина са неизбежни промените,които ще настъпят в производството, консумацията и търговията.

Съхраняването здравето на хората не само в Европа, но и по света зависят от качеството на въздуха, който дишаме, на чистотата на водата, която пием, и на храната, с която се храним, не на последно място и продуктите, които използваме.

Дълг на нашето поколение е да подсигурим бъдещето на следващите генерации, на милионите млади хора.

В началото на поредицата,предлагаме на вниманието на читателите и хората, които споделят нашата визия за по-добро бъдеще, няколко препоръки, които биха имали ефект за подобряване на климата и гражданите лесно биха имплементирали в ежедневието си:

  1. Използване на алтернативни начини за придвижване в големия град – ходене пеш, използване на велосипед, градски транспорт, скутер или други методи, които биха ограничили вредните емисии във въздуха.
  2. Изключване на зарядното от контакта – използвайте енергоспестяващи лампи,спирайте уредите, които не използвате, с тези лесни стъпки бихте намалили сметката си за ток, но същевремено ще постигнете и намаляване на вредните газове в атмосферата.
  3. Бъдете отговорни към околната среда като използвате по-малко хартия – спестете отпечатването й, ако не е наложително, като по този начин ще намалите количеството дървесина, която се използва за нейното произвоство.
  4. Събирайте разделно отпадъците от ежедневието си- използвайте по-малко пластмаса,чрез употребата на многократни бутилки за вода, както и други предмети за многократна употреба във всекидневния си начин на живот.
  5. Засадете дърво – ще направите нещо изключително важно и полезно за света!

 

Нека бъдем отговорни към нашето бъдеще и това на бъдещите поколения!