Кампания за разширяване на трудовия пазар

Кампания за разширяване на трудовия пазар

Инициатива за разширяване на трудовия пазар в Община Пловдив и региона бе представена на среща в Община Пловдив между Стефан Стоянов – зам.кмет “Образование и бизнес развитие” и изпълнителния директор на СНЦ „Бизнесът за Пловдив“  Александър Стайков. Покана за партньорство бе отправена  към Сдружението за организиране и провеждане на политики и съвместни кампании по привличане на работна сила от Украйна и Молдова, съвместно с общините  Пловдив, Бургас, Габрово и Хасково.

От СНЦ “Бизнесът за Пловдив”  се очаква   да определи потенциалните нужди на бизнеса -профили на специалистите, образователен и квалификационен ценз и други специфични характеристики, които биха били определящи за подбора на подходяща работна ръка в различните сфери на индустрията.

Тази кампания е насочена към украински и молдовски граждани от български етнически произход, които благодарение на изградената държавна политика на страната ни, получават бърз и улеснен достъп до визи и разрешителни за пребиваване и работа  в България.

При наличие на документи за български произход, които се издават от агенциите в чужбина, в срок от две седмици се издава  лична карта за постоянно пребиваване . Издаването на този документ за самоличност, позволява подписването на договори още на следващия ден от получаването.