Планът „Юнкер“ подкрепя до 2020 година и стратегическа инфраструктура и малки и средни предприятия

Членове на Сдружение“ Бизнесът за Пловдив“ участваха в първия регионален инвестиционен форум, посветен на плана

През 2015 Европейският съюз стартира инвестиционна инициатива, която получи популярност като „Плана Юнкер“. Основната цел е да рестартира растежа на европейската икономика , да увеличи работните места и да съживи стратегическите инвестиции в ключови сектори на Стария континент.  За целта групата на Европейската инвестиционна банка създаде Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ). Той   ангажира  допълнителни инвестиции в реалната икономика в области като инфраструктура, научни изследвания и иновации, цифрови технологии, енергетика и енергийна ефективност, опазване на околната среда, социална инфраструктура.

     Пловдив е вторият град, в който достъпа до кредитен ресурс беше представен от Илияна Цанова – заместник председател на Европейския фонд за стратегически инвестиции. С увължаването на срока на Плана Юнкер се разшириха и възможностите пред бизнеса. Във фокуса на ЕФСИ попадат също така малките и средни предприятия (МСП) и дружествата със средна пазарна капитализация (в които работят между 250 и 3000 служители). ЕФСИ е насочен към проекти, които, наред с останалите цели, насърчават създаването на работни места, дългосрочния растеж и повишаването на конкурентоспособността.

За трите години действие на Плана Юнкер, България е трета по усвоени средства и първата, която създаде Advisory hub,който подпомага публичния и частния сектор за подготовката на проекти.

На срещата изпълнителният директор на СНЦ „Бизнесът за Пловдив“ Александър Стайков договори постоянна комуникация за членовете, които се интересуват от възможностите и услугите на хъба.