Подкрепа на инициативата по изграждане на втори гребен канал на територията на Община Пловдив

Подкрепа на инициативата по изграждане на втори гребен канал на територията на Община Пловдив

С настоящото изявление СНЦ “Бизнесът за Пловдив” изразяваме подкрепата си към всички гребни клубове на територията на Община Пловдив, в посока иницииране на процедура по изграждане на втори гребен канал.

 

Град Пловдив многократно е доказвал, че е средище на спорта, не само със своите победители, а и със спортните бази, с които разполага. В тази връзка съществуващият олимпийски канал и Гребна база в Парк „Отдих и култура” на територията на район „Западен” са изградили международна репутация на Пловдив като една от водещите локации за световни първенства по академично гребане и кану-каяк.

 

С цел да запази водещите си позиции, гр.Пловдив трябва да развива и

разширява съществуващата инфраструктура.

 

Ние вярваме, че това е възможно, именно чрез създаването на втори гребен канал, и обособяването на Световен гребен спортен център с парк за водни атракции, отдих и риболов.

 

Подкрепяме убеждението, че реализирането на гореописаното инвестиционно намерение, ще спомогне гр.Пловдив да запази и затвърди репутацията си като предпочитана локация за провеждане на световни първенства по гребане и кану-каяк, ще повиши възможността за реализиране на финансовия потенциал на Гребния канал, ще привлече спортисти от цял свят за тренировъчни лагери, ще разшири аудиторията от активно спортуващи и ще генерира нови приходи целогодишно, което неминуемо ще се отрази положително в социален и икономически аспект на територията на Пловдив.

 

Сдружение „Бизнесът за Пловдив“ смятаме, че реализирането на този мащабен проект ще бъде най-доброто решение в условията на все по –разрастващия се град като се очаква да настъпят промени,  които ще се отразят благоприятно на развитието и потенциала, както на местно така и на национално ниво.

 

С уважение,

 

СНЦ „Бизнесът за Пловидв“