Позиция на "Бизнесът за Пловдив" относно пробива под Централна гара-Пловдив

Позиция на "Бизнесът за Пловдив" относно пробива под Централна гара-Пловдив

На 5-ти октомври, 2018-та година, “Бизнесът за Пловдив” изпрати до Министъра на транспорта Росен Желязков, кмета на град Пловдив, Иван Тотев, Областния управител на град Пловдив, Здравко Димитров, генералния директор на НКЖИ, Красимир Папукчийски, и председателката на Общински съвет-Пловдив, Савина Петкова, своята позиция относно важния за града въпрос с пробива под Централна гара-Пловдив:

 

“Ние, членовете на Сдружение с нестопанска цел „Бизнесът за Пловдив“, сме силно обезпокоени от създалата се обстановка във връзка с опасността от прекъсване на транспортната връзка между район Южен, индустриалните зони в него и останалите райони в град Пловдив.

 

Повод за това е предложението на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) за събарянето на т.н. Бетонен мост, без построяването на нов такъв, игнорирането на приетото от тях комуникационно проучване за пробив под Централна гара-Пловдив от 2011-та година и представения от тях нов проект за пробив. Ние считаме една подобна реализация за неуместна, вредяща на икономическото и социално развитие на града и неговите граждани.

 

СНЦ Бизнесът за Пловдив настоява този важен за града въпрос да бъде подложен на експертно разглеждане. Очакваме покана към нас да изпратим наши представители, които да окажат съдействие за намиране на най-доброто решение за Пловдив и неговите жители.”

 

 

Гавраил Иванов /октомври, 2018/