Позиция на Сдружение "Бизнесът за Пловдив" относно действията на община Пловдив, касаещи разработен от немска фирма програмен продукт за оптимизация и организация на движението в града

Позиция на Сдружение "Бизнесът за Пловдив" относно действията на община Пловдив, касаещи разработен от немска фирма програмен продукт за оптимизация и организация на движението в града

На 22.05.2018 г. Сдружение с нестопанска цел “Бизнесът за Пловдив” входира в Община Пловдив запитване във връзка с разработен през 2009 г. от немската фирма “PTV – Карлсруе” програмен продукт, оптимизиращ организацията на движението в града. Сдружението пожела уточнения по следните конкретни въпроси:

  • Изясняване размера на платените средства за разработка и доставка на програмния продукт;
  • Разполага ли Община Пловдив с нужните специалисти за работа със софтуера;
  • Ще се използва ли този продукт при разработката на новия Генерален план за организация на движението в Пловдив;

От отговора на Община Пловдив става ясно, че похарчените средства от общинския бюджет за програмния продукт са в размер на 28,642 лева /без ДДС/ и той няма да се използва при разработката на новия Генерален план за организация на движението в Пловдив. Остава отворен въпросът защо са похарчени тези средстваот общинския бюджет и как натовареният трафик в града ни ще бъде облекчен в интерес на гражданите и гостите на град Пловдив?

Същият програмен продукт е внедрен успешно във Варна и със сигурност би улеснил движението и в Пловдив.

СНЦ “Бизнесът за Пловдив” смята, че има очевидна липса на приемственост в общинското ръководство и предвид натоварения автомобилен трафик в Пловдив бездействието на Общината в този конкретен случай е в ущърб на данъкоплатците и на обществото. СНЦ “Бизнесът за Пловдив” настоява Община Пловдив да прояви ясна ангажираност и експедитивност по отношение на изпитани в световен мащаб програми за опитимизиране на градското движение.

 

/Гавраил Иванов – Юли, 2018/