Позиция на СНЦ „Бизнесът за Пловдив“ относно преговорите за 88 милионния заем

Позиция на СНЦ „Бизнесът за Пловдив“ относно преговорите за 88 милионния заем

СНЦ „Бизнесът за Пловдив“ обединява структуроопределящи фирми в южния регион на Република България, които
оперират в различни икономически сектори с общ годишен оборот от 3,5 милиарда лева и осигуряват повече от 15 000 работни места.

 

В тази насока, няма как да останем безразлични към темата на деня, а именно амбицията на Община Пловдив за финансиране на нова пътна инфраструктура, чрез заем в размер на 88 млн. лв.

СНЦ “Бизнесът за Пловдив” неведнъж сме засвидетелствали позициите си както на коректив, така и на партньор на Община Пловдив.

 

Предвид факта, че за граждани и бизнес са очевидни пропуските и трудностите в инфраструктурно отношение и ежедневно, на общо основание сме принудени да търпим негативите от създаденото положение, имаме още една причина да вярваме, че усилените преговори за финансиране на нова пътна инфраструктура, неминуемо ще имат своето положително отражение върху икономическия и социален живот на гр. Пловдив.

 

Разбира, се този процес трябва да бъде съпътстван  от широк обществен дебат и от постигането на консенсус, причина за което откриваме не само в това, че кредитирането ще бъде свързано с ключови проекти на града и нови пътни съоръжения, а генерално ще доведе до просперитет за Пловдив в много сфери на развитие, включително и за областта.

 

СНЦ “Бизнесът за Пловдив” заявяваме своето положително отношение към намеренията на Община Пловдив, като припомняме, че  през целият ход на тези събития е необходимо да бъде провеждан строг контрол във всяко едно отношение – от качеството на строително- монтажните работи до разходването на средствата.

 

СНЦ “Бизнесът за Пловдив” винаги е настоявало и призовава за публичност и отчетност пред обществото, за бъдещия просперитет на града ни !