Работна среща с представители на агенция "Пътна инфраструктура"

Работна среща с представители на агенция "Пътна инфраструктура"

На 23-ти януари, 2019-та година, в АПИ – София се състоя среща на представители на СНЦ „Бизнесът за Пловдив“ и агенцията, на която бяха обсъдени транспортните връзки на входно-изходните артерии на Пловдив – посока Асеновград и Пазарджик.

На срещата присъстваха Илиян Филипов, Кирил Василев и Александър Стайков от „Бизнесът за Пловдив“, Областният управител на Пловдив Здравко Димитров, главни архитекти на областната и общински администрации, представители на фирмата-проектант на Асеновградско шосе, както и инж. Дончо Атанасов – член на УС и експерти от Агенцията.

С готов идеен проект за естакади на Асеновградско и Пазарджишко шосе пристигнаха на срещата представителите на бизнеса. Проблем се оказа  възлагането на техническото проектиране на естакада на кръговото кръстовище на Асеновградско шосе и Околовръстното шосе, тъй като проектът на пътя Асеновград-Пловдив е по ОПРР, изпълнението е платено по програмата, има 5 години устойчивост и проектът не може да се променя.

На този етап е възможно отпушването на трафика на двете конфликтни точки – кръговите на Околовръстното с Асеновградско и Пазарджишко шосе чрез включване на дясна изтеглителна лента в посока Пловдив. Тези връзки не са проектирани и следващата седмица ще се пусне проектирането им от АПИ.

Беше обсъден и проектът от караулката на Асеновградско шосе до Скобелева майка – 4 километрово околовръстно трасе. Според инж. Атанасов от АПИ проектът е лесен, защото няма отчуждения и Агенцията ще пусне задание за изготвянето му.

Ако тези проекти се реализират в близко бъдеще трафикът ще се разтовари и облекчи.

„Бизнесът за Пловдив“ продължава да търси начини за реализация на предложенията си за естакади на двете конфликтни кръстовища – Асеновградско и Пазарджишко шосе с Околовръстното.

 

 

Гавраил Иванов /януари, 2019/