Седмица на съня в Културен Център "Бизнесът за Пловдив"

Седмица на съня в Културен Център "Бизнесът за Пловдив"

По повод Световния ден на съня, ТЕД БЕД проведе информационна кампания в Пловдив относно важността на съня и неговите ползи. Събитие със социална насоченост, чиято цел е да осведоми възрастни и подрастващи за симптомите при нарушение и липса на сън, начини за диагностициране и лечение, както и да предостави полезни практики и съвети от областта на йогата, ароматерапията и медицината.

Събитието се откри в Културен център „Бизнесът за Пловдив“, като протече под формата на лекции, разпределени в дните от 15.03.2023 г. – 18.03.2023 г.