СНЦ“Бизнесът за Пловдив“ получи благодарствен адрес от Комплекс за социални услуги „Олга Скобелева“ на празник днес

СНЦ“Бизнесът за Пловдив“ получи благодарствен адрес от Комплекс за социални услуги „Олга Скобелева“ на празник днес

Ден на отворените врати  в деня на Християнското семейство 

С тържествен водосвет за децата , останали без родителска грижа започна Денят на отворените врати  в Комплекс за социални услуги “Олга Скобелева“ .

Пред приятели, съмишленици  и дарители бяха представени творческите работилници и дневния център за деца и младежи с увреждания. Центърът предоставя специализирана помощ на децата и техните семействата .

С думи на благодарност управителката Албена Банчева се обърна към всички, помогнали за изграждането на асансьор, подпомагащ бита на тези деца.

Най-крупен дарител е СНЦ“Бизнесът за Пловдив“.