СНЦ“Бизнесът за Пловдив“ ще поиска мнението на своите служители за проблемите на Пловдив

СНЦ“Бизнесът за Пловдив“ ще поиска мнението на своите служители за проблемите на Пловдив

Над 10 000 са работещите във фирми, членове на Сдружението.  Това е израз на желанието за по-пряк контакт на гражданите и бъдещото управление на Пловдив и възможност проблемите от ежедневието да не бъдат изпускани от фокуса на тяхното внимание и ангажименти. Анкетата дава възможност всеки да сподели впечатления, недоволство, идеи по всички теми от градския бит и управленски практики.

СНЦ“Бизнесът за Пловдив“ се утвърди като коректив на властта. Обществена подкрепа получиха  публичните  позиции, свързани със съдбата на Бетонния мост, действията срещу замърсяване на въздуха, транспортната инфраструктура, както и  проекта за реконсрукция на околовръстния път.

„С това проучване искаме бъдещата власт да не забравя, че Пловдив – това са жителите му“ – подчерта Александър Стайков – изпълнителен директор на „Бизнесът за Пловдив“ .

Анкетата започва от днес. Първи  ще се включат служителите в „Атаро клима“ , управлявана от Атанас Рогачев , председател на СНЦ“Бизнесът за Пловдив“. За „Атаро клима“ допитванията до  колектива, свързани с корпоративния живот не са новост.  Сега идеята се разширява и споделя и от другите ченове на Сдружението.

„Допитването ни няма белезите на социологическо проучване. Това е израз на гражданска активност и интерес към общия ни живот в град, който се развива динамично и с доста нови проблеми.“- сподели Александър Стайков.