СНЦ "Бизнесът за Пловдив" и Фондация "Заедно в час"

СНЦ "Бизнесът за Пловдив" и Фондация "Заедно в час"

Изпълнителният директор на СНЦ “Бизнесът за Пловдив” се срещна с ръководството на Фондация “Заедно в час”. По време на работната среща двете организации обмениха визии и идеи за системата на образованиевто не само в Пловдив и региона, а и на национално ниво.

Фондация “Заедно в час” е неправителствена организиация, която работи за това всяко дете в България да има равен достъп до качествено образование. Развиват нови учители и подкрепят училищни екипи, които дават възможност на всяко дете да достигне пълния си потенциал.

 Мисията им се реализира с подкрепата на съмишленици, сред които  и множество представители на бизнеса в България.