СНЦ“ Бизнесът за Пловдив“ с активна позиция за ТОЛ системата в България

СНЦ“ Бизнесът за Пловдив“ с активна позиция за ТОЛ системата в България

На работна среща на изпълнителният директор на СНЦ „Бизнесът за Пловдив“  – Александър Стайков и  Йордан Арабаджиев – изпълнителен директор на Съюза на международните превозвачи обсъдиха последствията от промяната в закона за пътищата, отлагаща до 1 март 2020 въвеждането на ТОЛ таксите и последствията за граждани и бизнес.

Йордан Арабаджиев информира,че на 16 август предстои пускането на системата за тестови период от около два месеца. До тази дата всички рамки с датчици и камери по пътищата трябва да са монтирани. Тестовият период ще  даде на Обществения съвет обективни  данни за  анализ на трафика, върху които ще продължат преговорите между транспортния бизнес и държавните институции.

В Обществения съвет влизат МРРБ, МТИТС , браншовите структури на големите търговски вериги,  превозвачите, спедиторските фирми.

След проведените две заседания държавата прие аргументите  на бизнеса, че първоначалните цени на ТОЛ таксите ще доведат до неблагоприятни последици от поскъпване на стоките. Първоначалните такси бяха едни от най-високите в Европа /втори след Швейцария/. Настоящето предложение е приемливо и е едно от най-конкурентните в Европа, съизмеримо с таксите в Полша, която е една от най-бързоразвиващите се икономики, сподели Йордан Арабаджиев.

На срещата Александър Стайков, от името на СНЦ „Бизнесът за Пловдив“, постави и въпроса за обхвата на ТОЛ системата. Той е от изключително важно значение за пловдивските предприятия, голяма част от които са разположени по Околовръстното шосе на града.  „При това интензивно развитие на града, в обозримо бъдеще околовръстното ще стане вътрешен ринг“  – отбеляза Стайков.

„Ние настояваме, че ТОЛ системата трябва да обхваща само магистралите и първи клас пътища, но само в частта , включена в системата на еврокоридорите,т.е там, където  има транзитен трафик.“ –сподели мнението на превозвачите Йордан Арабаджиев . Въпросът с обхвата остава на масата на преговорите.

Общото мнение, изразено на срещата е, че такива кардинални промени в отношенията държава- бизнес  трябва да се въвеждат постепенно и след анализ на достоверни и актуални данни. Затова и обследването на трафика от 16 август е важен момент, след който преговорите предстоят.