Сред основните проблеми за бизнеса е липсата на работна ръка, каза изпълнителният директор на "Бизнесът за Пловдив"

Сред основните проблеми за бизнеса е липсата на работна ръка, каза изпълнителният директор на "Бизнесът за Пловдив"

Александър Стайков, изпълнителен директор на “Бизнесът за Пловдив” открои сред проблемите пред бизнеса липсата на работна ръка и квалификацията на кадрите. Той каза това по време дискусията “Български гласове за Европа: за по-силна икономика” в Пресклуба на БТА в Пловдив. Форумът е вторият от поредицата дискусии в рамките на инициативата на БТА “Български гласове за Европа”. Участниците обсъждат каква Европа искаме през 2050 г. през призмата на икономиката на Общността.
Стайков предупреди, че този проблем ще създаде сериозен риск за всеки бизнес. Сред възможностите за решаването му според него е развитието на дуалното обучение, както и облекчаването на процедурата за внос на работна ръка от трети страни.
Като цяло изпълнителният директор на “Бизнесът за Пловдив” смята, че държавата трябва да насърчава икономическия растеж, който да е основан на здравето и благосъстоянието на хората, като изтъкна и нуждата от реформа в здравеопазването. Колкото и да сме креативни, какво от това, ако не сме здрави, кой ще работи, каза Александър Стайков.
Тончо Тончев – член на Управителния съвет на “Индустриален парк Щумен” АД, който се включи в дискусията, съобщи, че паркът е реализиран като публично-частна инвестиция с участието на общината и частни инвеститори. Индустриалният парк е разположен на терен от 2400 декара и вече се намира във втория от общо четири етапа на реализиране, като идеята е Шумен да стане център на индустрията и икономиката на Североизточна България. Той изтъкна като основен проблем за бизнеса подобряването на бизнес средата и създаването на условия от страна на държавата за привличане на инвеститори.
Антони Герасимов, докторант по политически науки в Пловдивския университет, говори по темата “корупция”. Той изтъкна, че през последните няколко години в различни международни доклади за инвестиционния климат в България много често се споменава думата “корупция”. Герасимов каза, че този проблем спира инвестиционния поток в страната.

BTA