Среща на СНЦ „Бизнесът за Пловдив“ с министъра на образованието Красимир Вълчев

Среща на СНЦ „Бизнесът за Пловдив“ с министъра на образованието Красимир Вълчев

„Две са основните системи, които правят държавата – образователната и правосъдната“. Така председателят на СНЦ“Бизнесът за Пловдив“ инж. Атанас Рогачев откри срещата на Сдружението с просветния министър Красимир Вълчев днес в Пловдив . На нея присъстваха Стефан Стоянов – зам.кмет по образованието, Здравко Димитров , Димитър Лазаров – депутат от ПП ГЕРБ.  Новите технологични линии и най-съвременните машини, които бизнесът внедрява да станат и учебно поле, предлагат от Сдружението. Пловдив е пионер в дуалното образование, а КЦМ, ТЕД , Атаро клима са част от компаниите, членове на „Бизнесът за Пловдив“ с добър опит , който може да бъде следван .

„До момента над 200 деца са добили практически умения по дуалната система. В пловдивска област има 27 професионални гимназии и ако зад тях застане сериозен бизнес  с добри програми, с добри експерти и се отворят производствата  за адекватно и приложимо обучение – след години ще имаме друга картина“ – подчерта Стефан Стоянов.

На срещата „Бизнесът за Пловдив“ представи идеята си за развитие на клъстър в областта на иновациите в партньорство с университети, средни училища, общински и държавни организации. Структурата и целите на клъстъра са в синхрон с националната концепция за пространствено развитие, която цели и преодоляване на регионалните диспропорции. Поставен бе и  въпроса  за комерсиализирането на науката и по-тясното й взаимодействие с реалното производство. Висшите училища да започнат да работят по проекти, които са важни за икономиката, за обществото, като държавата ще стимулира в максимална степен политиките на свързаност. Образователната система трябва да бъде отворена за повече специалисти от бизнеса – това са  чaст от мерките, споделени на срещата от министър Вълчев. IT бизнеса преподава в училище една от тези нови идеи на МОН.

„Най-добрите образователни системи са тези, в които  най-добрите ученици стават предимно  учители . Респективно  най-технологично развитите държави са тези, в които най-добрите ученици стават инженери . “ Това  е целта и на преструктурирането на системата на висшето и професионалното образование“ – подчерта министър Вълчев. Увеличен е приема, отпуска се допълнително финансиране и стипендии за   инженерните  специалности и в професионалните училища.  Министър Вълчев  изрази подкрепа на развитието на клъстъра, представен от „Бизнеса за Пловдив“ и готовност за следваща среща с всички участници в проекта.

„Всеки нов инвеститор, който идва е направил проучвания за работна ръка, за образователни центрове за подготовка на кадри и първите му въпроси са свързани с това.“- сподели Здравко Димитров. Пловдивска област, която е една от най-бързоразвиващите се, изпитва остра нужда от квалифицирана работна ръка. И пътят е само един – общи действия и програми с бизнеса, научните центрове и училищата.  Всички сме убедени, че само образованието и квалификацията, въплътени в човешката личност  движат развитието. Пловдив е най-стария жив град в света и неговото бъдеще е в икономика, основяна на знанието.“