Становище на "Бизнесът за Пловдив" по въпроса за модернизацията на ЖП възел-Пловдив

Становище на "Бизнесът за Пловдив" по въпроса за модернизацията на ЖП възел-Пловдив

На 26-ти септември, 2018-та година, СНЦ “Бизнесът за Пловдив” изпрати до кмета на град Пловдив, г-н Иван Тотев, и председателката на Общински съвет-Пловдив, г-жа Савина Петкова, следното становище по въпроса за модернизацията на ЖП възел-Пловдив:

 

“Ние, членовете на „Бизнесът за Пловдив“, сме силно обезпокоени от разнопосочните мнения за предстоящата модернизация на ЖП възел-Пловдив. Те намират израз и в бурните дебати на последната сесия на Общинския съвет, както и в изказваните становища в мас-медиите.

На този фон нашето Сдружение счита, че Общински съвет-Пловдив не трябва да взема прибързани и необмислени добре решения, които биха предизвикали широко обществено недоволство и проблеми, с които града ще се сблъсква дълго време.

Ние предлагаме да се сформира експертна група, която в рамките на 1-2 месеца да изработи професионално обосновано мнение. В тази група да влязат: представител на НКЖИ, специалист по железопътен транспорт, специалист по строителство на пътища, електро-специалист, ВиК-специалист, технолог по газови инсталации, геолог, геодезист, архитект-урбанист, икономист, специалист по отчуждаване на недвижими имоти, юрист, консултант по ЗУТ, представители на Камара на инженерите, Камара на архитектите, Камара на строителите. СНЦ „Бизнесът за Пловдив“ се ангажира със свой представител и би могъл да предложи подходящи имена на експерти.

 

Надяваме се Общински съвет-Пловдив да вземе решение по казуса в интерес на перспективното развитие на града.”