Членове на Next gen взеха участие в семинар, посветен на иновации в хранителните технологии

Членове на Next gen взеха участие в семинар, посветен на  иновации в хранителните технологии

Автор: Деница Хорева

 

УХТ Пловдив и фондация „Евро-перспективи“ София, организираха семинар на тема „Иновации в хранителната верига в България – предизвикателства и решения“. На събитието присъстваха представители на бизнеса, научни и браншови организации и държавни институции.

 

Председателят на фондация „Евро-перспективи“ – София, Вихра Андонова откри семинара. „Нужни са нови продукти, които да отговарят на нуждите на обществото“, смята г-жа Андонова. Сред факторите, които трябва да се вземат предвид при създаването на иновации в хранителния сектор, са засилващата се урбанизация, демографските особености както на регионално, така и на национално ниво, изчерпването на природните ресурси и необходимостта от анализиране на големи обеми данни.

 

По мнение на г-жа Андонова малките и средните предприятия в България се справят трудно с въвеждането на иновации по редица причини, като например недостига на висококвалифицирана работна ръка, липсата на развойна дейност и ограничаването на обхвата на дейност до регионално ниво.

 

„Една иновация може да бъде по-успешна, ако има партньорски мрежи“, добавя г-жа Андонова, като дава за пример развитието и поддръжката на консорциуми в сферата на производството на хранителни продукти в Италия.

 

Докторът по ветеринарна медицина и управител на фондация „Биоселена“ Стоилко Апостолов представи редица предизвикателства в сферата на биологичното земеделие в България. Той подчерта необходимостта от създаването на иновации в този сектор, като обясни, че „биоземеделието не е връщане назад във времето“.

 

„Иновациите могат да се развиват в сферата на биоземеделието, производството на вино, препарати и витамини“, убеден е той.

 

Доцент д-р инж. Боян Жеков, преподавател към Университет по библиотекознание и информационни технологии – София, запозна аудиторията с трудностите от въвеждането на новите технологии в реалния живот. Според него в бъдещето вече всичко ще се случва „online”.