Позиция на СНЦ“Бизнесът за Пловдив“ относно предложение на кмета на община Пловдив за пореден заем от 13 милиона лева.

Позиция на СНЦ“Бизнесът за Пловдив“ относно предложение на кмета на община Пловдив за пореден заем от 13 милиона лева.

Сдружение“ Бизнесът за Пловдив“ настоява общинските съветници да се придържат стриктно към разпоредбите в Закона за общинския дълг. Член 17 а/ категорично забранява

„Общинският съвет да приема решения за поемане на дългосрочен общински дълг след изтичането на 39 месеца от неговото избиране“ .

Независимо от аргументите за необходимостта от изграждането на обектите , предмет на този заем, искаме да припомним, че  големи приоритетни инфраструктурни проекти като водния цикъл, „Модър – Царевец“, и др., за които има решения на Общинския съвет, за част и подписани договори и течащи срокове, изискват съфинасиране, което значително надхвърля финансовите възможности на общината.

Предложението  за нов дълг е в максимален размер от 13 194 621 лева,  срок на изплащане 8 години, след изтичането на двугодишен гратисен период и неуточнени параметри на лихвения процент.

СНЦ“ Бизнесът за Пловдив“ винаги е настоявало и призовава за публичност на общинските финанси и периодична отчетност пред обществото, защото това са  парите на всички нас.

А избраните и оправомощени от пловдивчани общински съветници и администрация следва да си припомнят, че са положили клетва във всичките си действия да се ръководят и пазят инересите им. И да спазват законите на страната.