Позиция на СНЦ“Бизнесът за Пловдив“ относно предложение на кмета на община Пловдив за пореден заем от 13 милиона лева.
Позиция на СНЦ“Бизнесът за Пловдив“ относно предложение на кмета на община Пловдив за пореден заем от 13 милиона лева.

Сдружение“ Бизнесът за Пловдив“ настоява общинските съветници да се придържат стриктно към разпоредбите в Закона за общинския дълг. Член 17…