СНЦ“Бизнесът за Пловдив“ - част от глобална мрежа на бизнес-елита

СНЦ“Бизнесът за Пловдив“  -  част от глобална мрежа на бизнес-елита

Председателят на СНЦ“Бизнесът за Пловдив“  – инж. Атанас Рогачев и членове на Сдружението се срещнаха с представители на Върховния съвет на   „Стратегическа коалиция на европейски бизнес асоциации“ /SCEB/ .  Икономическия и образователен напредък на европейските граждани е основна мисия на Стратегическата коалиция. Общите  цели на двете организации са добра основа за бъдещо партньорство – отбеляза инж.Рогачев при откриването на срещата.

Това е първото представяне на глобалните цели на SCEB пред пловдивския бизнес. “Активността и  добрата репутация на „Бизнесът за Пловдив“ го превръщат в наш естествен партньор“  – сподели Николай Божилов – президент на SCEB за България.

Само за една година –  2019  – SCEB откри национални представителства в Румъния, Молдова, Турция, България, Гърция. В следващите две години предстои създаването на офиси и в големите европейски столици.

SCEB работи в две основни направления – преки бизнес контакти между фирми с доказана репутация. Във всяка държава са изградени по 20 секторни групи от различните области на икономическа активност, в които участват успешни бизнес- лидери, водещи експерти, консултанти . Ангажимент на тези съвети е създаването на Бяла книга, която оценява сектора и представя анализа пред институциите. Чрез Бялата книга бизнесът дава обратна информация на законотворци,  на регулатори, на изпълнителната власт. „Ние не критикуваме, ние даваме решения“ – подчерта при представянето Мехмед Сумероглу – президент на SCEB.

Европа на регионите е приоритет, поставен от европейската комисия за следващия програмен период. Развитието на мрежа за обмяна на знания и бизнес е важна посока в работата на СНЦ“Бизнесът за Пловдив“.

На срещата присъстваха и представители на Двустранната търговска камара България – Румъния с конкретен интерес, заявен от румънски компании