Инструктаж за сглобяване, конфигуриране и регистрация на мобилни станции за измерване качеството на въздуха
Инструктаж за сглобяване, конфигуриране и регистрация на мобилни станции за измерване качеството на въздуха

Членовете на СНЦ „Бизнесът за Пловдив“ заявиха 28 мобилни измервателни станции за проследяване качеството на въздуха в реално време. Сдружението…