Дейности и мероприятия

Участие на СНЦ „Бизнесът за Пловдив“ в обществено обсъждане на Община Пловдив на проекта на Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух за периода 2018-2023г.
Участие на СНЦ „Бизнесът за Пловдив“ в обществено обсъждане на Община Пловдив на проекта на Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух за периода 2018-2023г.

На 14.02.2018г. в Дом на културата “Борис Христов” се проведе обществено обсъждане на проекта на Програмата за подобряване качеството на…

Обществено обсъждане на тема „Подобряване качеството на атмосферния въздух в град Пловдив“
Обществено обсъждане на тема „Подобряване качеството на атмосферния въздух в град Пловдив“

Обществено обсъждане на тема: „Подобряване качеството на атмосферния въздух в град Пловдив“, организирано от СНЦ „Бизнесът за Пловдив“, се проведе…

Инструктаж за сглобяване, конфигуриране и регистрация на мобилни станции за измерване качеството на въздуха
Инструктаж за сглобяване, конфигуриране и регистрация на мобилни станции за измерване качеството на въздуха

Членовете на СНЦ „Бизнесът за Пловдив“ заявиха 28 мобилни измервателни станции за проследяване качеството на въздуха в реално време. Сдружението…

Среща на СНЦ „Бизнесът на Пловдив“ с областния управител на Област Пловдив Здравко Димитров
Среща на СНЦ „Бизнесът на Пловдив“ с областния управител на Област Пловдив Здравко Димитров

На 02.11.2017г. Сдружение с нестопанска цел „Бизнесът за Пловдив“ се срещна с г-н Здравко Димитров, областен управител на Област Пловдив.…

Представяне на мрежата Enterprise Europe Network в Търговско-промишлена камара - Пловдив
Представяне на мрежата Enterprise Europe Network в Търговско-промишлена камара - Пловдив

На 02.10.2017г. членовете на СНЦ „Бизнесът за Пловдив“ присъстваха на представяне на най-голямата информационно-консултантска мрежа на Европейската комисия Enterprise Europe…