Участие на СНЦ "Бизнесът за Пловдив" в кръгла маса "За по-чист въздух в Пловдив"

Участие на СНЦ "Бизнесът за Пловдив" в кръгла маса "За по-чист въздух в Пловдив"

Изпълнителният директор на СНЦ „Бизнесът за Пловдив“ Ангел Стоев взе участие в кръгла маса под наслов „За по-чист въздух в Пловдив“, организирана от в-к „Марица“, Община Пловдив и „EVN България Топлофикация“ ЕАД. Дискусията се състоя на 07.12.2017г. в Дом на културата „Борис Христов“. Модератор беше главният редактор на печатната медия Руси Чернев, а останалите участници бяха доц. д-р Георги Йорданов, народен представител в 44-тото Народно събрание; инж. Марияна Кондаклиева от РИОСВ – Пловдив; Елена Найденова, главен експерт „Екология и управление на отпадъците“ в Община Пловдив; Ангел Киров – ръководител Отдел „Топлопреносна мрежа“ в „EVN България Топлофикация“ ЕАД; представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Г-н Стоев информира присъстващите за проведено изследване за последните седем години, базирано на официални данни от автоматичните измервателни станции на РИОСВ в Пловдив, което показва значително превишаване на средноденонощната норма на фини прахови частици в атмосферния въздух. Той обърна внимание на някои неуместни решения на местната власт, като например преустановяване движението на тролейбусния транспорт в града. Г-н Стоев обяви, че в началото на 2018 година СНЦ „Бизнесът за Пловдив“ ще организира много по-мащабно обществено обсъждане, на което Сдружението ще представи 20 мерки за преодоляване проблема с чистотата на въздуха, предоставяйки възможност на пловдивчани да допълнят този списък със свои идеи и предложения. Той подчерта, че целта не е търсене на конфронтация с местната власт, а извършване на правилните действия за решаване на дългогодишния проблем със замърсения въздух в града.