АКТУАЛ ИНДЪСТРИС

АКТУАЛ ИНДЪСТРИС

www.actual-industries.com


„Актуал Индъстрис“ ООД е търговска компания, предлагаща на българския пазар индустриални продукти за различни промишлени отрасли: полиграфия, преработка на хартия, етикетиране, производство на гъвкави опаковки, мебели, обувки, строителна индустрия, пречистване на индустриални и битови отпадни води и други.