МИКС КОНСУЛТИНГ ГРУП АД

МИКС КОНСУЛТИНГ ГРУП АД

www.mixgroupbg.com


„МИКС КОНСУЛТИНГ ГРУП“ АД е водеща на българския пазар фирма за управление на големи инвестиционни проекти в сферата на строителството и строителния надзор. Услугите, които предлага, са обособени в три основни категории: изготвяне на оценки за съответствие на инвестиционните проекти, ръководство на проектите от фазата на проучване до завършване на проекта и консултиране и изработка на европейски проекти за безвъзмездно финансиране. Компанията разполага с висококвалифициран екип от специалисти, ръководен от изпълнителния директор на дружеството – инженер Румен Георгиев Хорев. „МИКС КОНСУЛТИНГ ГРУП“ АД работи както с български, така и с международни клиенти. Опитът, професионализмът и любовта към работата са основни величини за дългогодишния успех на фирмата и доверието, с което се ползва.