Обществено обсъждане на тема „Подобряване качеството на атмосферния въздух в град Пловдив“
Обществено обсъждане на тема „Подобряване качеството на атмосферния въздух в град Пловдив“

Обществено обсъждане на тема: „Подобряване качеството на атмосферния въздух в град Пловдив“, организирано от СНЦ „Бизнесът за Пловдив“, се проведе…