Участие на СНЦ „Бизнесът за Пловдив“ в обществено обсъждане на Община Пловдив на проекта на Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух за периода 2018-2023г.
Участие на СНЦ „Бизнесът за Пловдив“ в обществено обсъждане на Община Пловдив на проекта на Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух за периода 2018-2023г.

На 14.02.2018г. в Дом на културата “Борис Христов” се проведе обществено обсъждане на проекта на Програмата за подобряване качеството на…