Мониторинг на договора за заем между ЕБВР и Община Пловдив

Мониторинг на договора за заем между ЕБВР и Община Пловдив

Обект на специално внимание на сдружението с нестопанска цел “БИЗНЕСЪТ ЗА ПЛОВДИВ” е сключеното през 2014г. между Община Пловдив и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) споразумение за заем в размер на 14,2млн. € за период от 13 години. Проучени са условията, при които е сключено споразумението. Проследява се текущото състояние по реконструкцията на обекти от съществено инфраструктурно значение за града – бул. “Коматевско шосе”, бул. “Руски”, бул. “Шести септември”, както и на изграждането на бул. “Северен”.

Мониторинг на договора за заем между ЕБВР и Община Пловдив